Občané Jablonce nad Nisou řeší aktuální problémy svého města.

 

 

 

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ,
PŘÍBUZNÍ, ZAVAZADLA A MĚSTSKÁ POLICIE


Jablonec nad Nisou 16. 4. 2010

Rád bych upozornil na problém, který se týká velké části obyvatel Jablonce.  Městská policie využívá nedostatků autobusového nádraží ke kasírování. Mnozí z nás vystupujeme po dlouhé cestě autobusem z Prahy na autobusovém nádražíAutobus nadrazi Jablonec nad Nisou unavení a obtěžkáni zavazadly. Je příjemné a milé pozorovat, kolik lidí zde čeká na své blízké s chvályhodným cílem pomoci jim naložit tašky a odvézt je autem domů. Na ten okamžik však číhají městští strážníci a vyráží do akce. "Provinilec" je bez lítosti pokutován za to, že vjel do "pěší zóny". Pěší zónou je označen krátký pruh komunikace lemovaný zabláceným placem s parkujícími auty. Na dotaz, jak má občan odvézt své staré příbuzné, nebo maminky s malými dětmi obtěžkáné zavazadly z autobusového nádraží se dozvídáme, že máme zanechat své auto na značně vzdáleném placeném parkovišti. Odtud se máme vypravit pěšky k autobusu a pak své milé se zavazadly vláčet zpět k zaparkovanému automobilu. To vám oznámí příslušníci městské policie, kteří ovšem dojedou až na autobusové nádraží pohodlně služebním vozem. Odkud kam vede ta "pěší zóna"? Komu má sloužit? Není na čase se zamyslet? Autobusy, nádraží, zóny a městská policie má sloužit svým občanům. V případě ohleduplnosti ke svým známým se autobusové nádraží v Jablonci nad Nisou stává pastí. Navrhuji zřídit parkovací místa s možností zastavit na dobu nezbytnou k naložení a vyložení osob a zavazadel v bezprostřední blízkosti výstupní zastávky autobusu, tak jak to běžné např. u výstupní zastávky autobusů a metra stanice Černý most v Praze a strážníky v tomto případě přeškolit na službu občanům. Věřím, že bude nalezeno pozitivní řešení místo pokut.

Hof

 

Jak hospodaří stát?
Dluh ČR vzrůstá o

26 827 200,- Kč

za hodinu

447 120, - Kč

za minutu

7 452,- Kč

za vteřinu

Jak žijeme?
Demografické údaje za leden až září 2009
 

rozvodů

21 800

svateb

40 900

potratů

30 600

novorozeňat

89 800

zemřelých

79 000

imigrantů

22 800

 

 

ČTYŘNÁSOBNÉ ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI

Obracíme se na všechny rozumné zastupitele! Nenechte přenést daň za špatné hospodaření a výsledné dluhy radnice na občany - majitelé nemovitostí.
Majitelé nemovitostí si umí spočítat svoje příjmy a výdaje. Sledují s nevolí rozhazování vybraných peněz za nesmyslné projekty nebo dary zájmovým skupinám.
Zastupitelé Jablonce nad Nisou, oceníme vaši snahu o šetrné hospodaření v době krize!
 

Milí občané Jablonce nad Nisou!

 • Naši zastupitelé přenesli svoji odpovědnost za dluhy v rozpočtu města na skupinu obyvatel,
  která svým úsilím a svými již zdaněnými prostředky nejvíce zhodnocuje svoje město,
  na majitele nemovitostí. Pořídili jste si byt nebo dům ze svých zdaněných příjmů,
  další prostředky si vzali od bank formou hypoték a úvěrů? Mnoho dalších prostředků a úsilí
  vynakládte na rekonstrukci a údržbu takto získaných, často v minulostí městem zanedbávaných nemovitostí?
  Tyto prostředky vám dnes chybí v rodinných rozpočtech.

Děkujeme, že jste využili možnosti podepsat archy s protestem proti čtyřnásobnému zvýšení daně a zůčastnili jste se
jednání zastupitelstva 17. 12. 2009 s cílem přehodnotit a snížit sazbu této nejnespravedlnější ze všech daní.
Díky tomu že jste nemlčeli, podařilo se zrušit vyhlášku o zvýšení daně z nemovitosti.

 

17. 12. 2009 proběhlo zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou.
Pod tlakem občanů zastupitelé zrušili zvýšení daně z nemovitosti

 

Bylo zajímavé účastnit se zasedání a poslouchat názory našich zastupitelů.

Starosta chtěl daní z nemovitosti dotovat svoz odpadu. Od toho jsou přece poplatky za svoz odpadu! Ať je hospodaření průhledné a každý občan ví co doopravdy platí!

Místostarosta Petr Vobořil umíněně hovořil o vniřním zadlužení škol a školek. Ušlechtilý cíl, špatná cesta.
Pane místostarosto, hlídejte hospodárnost připravovaných a prováděných projektů. Tam tečou miliony. Neškrťte své občany
oprátkou z ušlechtilých cílů. My potřebujeme vaši podporu. Když se nám bude dařit, bude se dařit i městu.

"My bohatí", říká při svém vystoupení zastupitelka MUDr. Alexandra Jörgová, "musíme být solidární" a později mačká červené tlačítko "NE" - proti návrhu zrušení čtyřnásobné daně z nemovitostí  na hlasovacím přístroji.  Kdo má dům je prý bohatý, měl by být solidární a otevřít svoji peněženku k bezstarostnému přerozdělování peněz občanů  z městské kasy.
Vlastnit v Jablonci povětšinou staré domy znamená žít velice skromně až chudě. Splácet, opravovat, starat se.

Paní doktorko Jörgová, nevím jak jste se dostala k bohatství a k nemovitostem. Pokud snadno a pokud máte i nadále
dostatek na pohodlný život i po všech nákladech na údržbu a splácení svých nemovitostí, pak mluvíte za jinou "skupinku"
obyvatel. My ostatní Vám můžeme jenom závidět. Většina občanů - majitelů nemovitostí, už neví kde brát z platů na údržbu
 svých nemovitostí jak našetřit na nový kotel, okna, opravu střechy, fasádu a šetří, kde se dá. Vy nás nezastupujete!

Děkuji všem zastupitelům, kteří hlasovali "ANO" - za zrušení zvýšení daně z nemovitosti.
Dívali jsme se na vás z balkonu. Přemýšleli jsme, kdo volí "ANO" protože si chce získat body u voličů do blížících se voleb. Přemýšleli jsme kdo volí "ANO" s vědomím, že tato daň je špatná, urážející, demotivující a není ji možné používat na nemovitosti stejně jako nalkohol či tabák.

Ať váš motiv byl jakýkoli, děkujeme.

HOF

    

 

VÝZVA RADĚ A ZASTUPITELŮM MĚSTA JABLONCE NAD NISOU

     V návaznosti na Institut veřejných připomínek občanů, firem, my, níže podepsaní
občané,podnikatelé a firmy z Jablonce nad Nisou vyzýváme členy Rady města a městské
zastupitele, aby přehodnotili výši, tzv. místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti od
roku 2010 schválenou na posledním zasedání městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou.

   Odobí ekonomické recese, kdy výrazně klesají výnosy z nájmů (viz. snížení nájmu
z nebytových prostor Pronajímaných městem o 15%) a roste počet nezaměstnaných je masivní
zvýšení daně na ČTYŘNÁSOBEK naprosto nesystémovým krokem, namířený proti
občanům, podnikatelům a firmám, kteří v Jablonci nad Nisou vlastní nemovitosti, tedy byty,
domy a pozemky. Z politického hlediska se nepochybně jedná o špatné rozhodnutí.

   Vyzýváme proto vedení města:
   1) ke snížení místního koeficientu, aby zvýšení daně od roku 2010 bylo maximálně
   dvojnásobné, tak jak tuto situaci řeší nyní město Liberec a řada dalších měst a obcí.

   2) k realizaci úspor v rozpočtu města Jablonce nad Nisou, obdobně jak nyní musí řešit
   svoji ekonomickou situaci, jak občané tak firmy a to restrikcí, tedy snížením výdajů.

   My, níže podepsaní žádáme orgány města Jablonce nad Nisou (Radu města a
zastupitelstvo), aby tuto veřejnou připomínku bezodkladně zařadili a projednali na nejbližším
veřejném, tj. prosincové zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou s cílem nedopustit
neúměrné čtyřnásobné zvýšení daně z nemovitosti v roce 2010.

V Jablonci nad Nisou dne 7.12.2009
 

Archy jsou k dispozici a volně přístupné ve firmě Schubert pod prodejnou Baťa na Mírovém náměstí.

 


  Dotaz na městský úřad v Jablonci n.N.:

  Dobrý den! Prosím o sdělení kdy a v kolik hodin se mohou občané dostavit k jednání o o snížení neúnosného koeficientu
  daně z nemovitosti.  Děkuji.

  Odpověd:

  Dobrý den, jednání zastupitelstva 17. prosince začíná jako vždy v 9 hodin. Bohužel, nejsem schopna přesně říci,
  v kolik hodin přijde na řadu projednávání hromadné připomínky, o kterou se vám zřejmě jedná,
  odhadla bych to na čas kolem poledne.

  Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz

 

  Program zastupitelstva

  30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se koná ve čtvrtek 17. prosince 2009od 9:00 hodin
  ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.  Občané přijďte!


   1. Zahájení
   2. Slib nového člena ZM
   3. Schválení programu
   4.  Schválení návrhové komise
   5. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období
   6. Převody pozemků
   7. Prodej bytů
   8. Převody objektů
   9. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí
  10. Odpisy pohledávek
  11. IV. rozpočtové změny
  12. Rozpočtové provizorium na rok 2010
  13. Prodej akcií FK Baumit Jablonec n. N., a. s.
  14. Srnčí důl - Návrh smlouvy o správě areálu
  15. Schválení zadání 56. změny ÚP
  16. Regulace výherních hracích přístrojů
  17. Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2010


  18. Přísedící Okresního soudu V Jablonci nad Nisou (čas. 10:00)
  19. DSOJ – rámcové smlouvy o MHD (čas. 10:15)
  20. Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 o školských obvodech ZŠ
  21. Zřizovací listina Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p. o.
  22. Rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2009
  23. Investiční záměr MŠ v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
  24. Realizace IPRM zóny Žižkův vrch a okolí
  25. Trasy rychlostní komunikace R35
  26. Změna ve složení kontrolního výboru
  27. Hromadná připomínka č. 1/09  (asi ve 12hodin )
  28. Závěry kontrolního výboru k usnesení ZM č.666/2009 a č.707/2009
  29. Dopisy občanů
  30. Nové interpelace
  31. Kontrola plnění usnesení
  32. Diskuse
  33. Závěr

   

  Diskuze - Volné téma
  Vybráno ze stránek Měského úřadu v Jablonci nad Nisou :

 


 • Ze zájmu o některé materiály na těchto stránkách se dá usuzovat, že o věci města se zde zajímá cca 200 - 300 osob.
  To je již slušný reprezentativní vzorek. Pokud se některá skupina neangažuje do starostí s peticí,
  slušelo by to především podnikatelům, mohli bychom to zkusit touto formou, každý sám za sebe zasláním tohoto mailu :

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  tulpa@mestojablonec.cz

  Město Jablonec nad Nisou
  Starosta města
  Pan Mgr. Petr Tulpa

  Dovoluji si touto formou vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s Usnesením ZM č. 697/2009
  na jehož základě je vydána obecně závazná Vyhláška č. 4/2009 o stanovení koeficientů
  pro výpočet daně z nemovitostí, která pro rok 2010 čtyřnásobně navyšuje daňové zatížení
  všech občanů na území města

  Žádám Vás abyste tento nesouhlas tlumočil na jednání zastupitelstva a apeloval na přehodnocení
  tohoto kroku a hledání jiných zdrojů a úspor pro nezbytné financování chodu Města Jablonce nad Nisou.

  V Jablonci n.N. dne .2009
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  jméno
  příjmení
  adresa
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Kdo bude mít potřebu připojit k tomuto strohému textu svoje myšlenky, nechť tak učiní slušnou formou.
  Výplody některých diskutujících jsou nedůstojné věci, kterou chceme změnit.

  První opovážlivec, který svým jménem zašle tento dopis nechť otevře v této sekci

  téma s nadpisem : Připojil jsem se
  a pod svým „nickem „ připíše : ANO

  Někomu se to bude zdát jako laciná forma, měnit věci veřejné z tepla svých domovů
  místo toho aby se šlo cinkat na náměstí. Jako nápověda pro zastupitele by to mohlo posloužit.

   

  Články z novin:


Jablonečtí zastupitelé a radní jsou na vážkách

Jablonec n. N. – Poprvé v historii lidé z Jablonce a místní firmy využili možnosti Veřejné připomínky.
Žádají zastupitele, aby ještě jednou přehodnotili své rozhodnutí a daň z nemovitosti zmírnili.

Autor:
Lenka Střihavková        11.12.2009 20:46

„To je ta správná forma diskuse s občany, po které vždy koalice volala,`` konstatoval Petr Beitl, opoziční zastupitel a šéf
 jablonecké ODS. Osobně na listopadovém zastupitelstvu hlasoval proti zvýšení daně, stejně jako jeho kolegové z klubu.

„Možnost Veřejné připomínky jsem Jaromíru Schubertovi poradil já, on ji jen zorganizoval,`` prozradil Beitl.
Podpisové archy jsou k dispozici v Schubertově firmě na Mírovém náměstí.
Celý uplynulý týden sem lidé chodili a připojovali podpisy.

„Odkoupili jsme si byt ve Mšeně, opravili, k tomu máme ještě garáž. Je to moc peněz,`` uvedli manželé Vavrouškovi
při podpisu listin. Podobného názoru jsou i další. Milan Žák dodává: „Slibovali, že nezvýší cenu tepla.
Byty, jejichž prodej už dávno běžel, chtěli po nástupu prodávat dráž. Také jsme se tehdy museli vzbouřit.``

Vyslyší při jednání hlas lidu

Ani starosta Jiří Čeřovský nebyl pro zvýšení daně z nemovitosti více, než ukládá zákon. Jen se obává, aby na krok zpět
nebylo pozdě. Zastupitelstva měla úpravy této daně projednávat nejpozději na listopadových jednáních.
„Jsem velmi rád, že se také Veřejná připomínka vyzkouší,`` poznamenal Čeřovský.

Pro radního Pavla Žura je volání lidí po změně jednoznačné. „Akceptuji jejich připomínku a plně ji podpořím,`` uvedl Žur.
 Míní, že tím bude zachována demokracie: „Bude–li se hlasovat o změně sazby, zvednu ruku pro.``

Nejsou jednoznačně rozhodnuti

Stejného názoru je i senátorka a zastupitelka Soňa Paukrtová (DOMOV), z jejíž iniciativy se do jednacího řádu
jabloneckého zastupitelstva Veřejná připomínka dostala. „Je podstatně rychlejší a jednodušší než referendum,
kterým mají lidé také možnost dění ovlivnit,`` konstatovala.
Při hlasování o zvýšení daně z nemovitosti v Jablonci zvedla ruku pro. Dnes už o správnosti svého kroku tolik
přesvědčena není. „Vnímám, co lidé chtějí. Uvažuji, že budu hlasovat pro snížení,`` míní Paukrtová.

Problém ale podle ní nastává v tom, kde sehnat peníze do rozpočtu jinak. „Propad příjmů máme sto milionů a dále musíme
splácet dluhy ve výši tři sta padesát milionů,`` vypočetla zastupitelka.

Se zvýšením daně původně souhlasil i místostarosta Otakar Kypta (ČSSD). „Z ohlasů lidí na naše rozhodnutí budeme nyní
vycházet,`` potvrdil Kypta. Koalice se na toto téma sejde ještě v pondělí před zastupitelstvem. „Není to šťastný krok, vracet rozhodnutí, ale asi nám nic jiného nezbude,`` konstatoval místostarosta.

Jak zachovat vyvážené položky

Lidé by si však podle něj měli uvědomit, že například ceny odpadů a MHD drží radnice stále na stejné výši a dotuje ji. „Je třeba uvažovat i v tomto kontextu,`` upozorňuje Kypta. Při rozhodování se shodli na nezastavení investic, dokud jsou možnosti dotací z Unie. „Život není černobílý, ale skládá se z mnoha odstínů šedé,`` uzavřel.

Velmi opatrný v přehodnocování rozhodnutí je starosta města Petr Tulpa. „Nejde to všechno šmahem zjednodušit a říct,
že jde o čtyřnásobné řešení, jak to udělala média,`` zlobí se Tulpa.

Patřičným a obsáhlým nevysvětlením celé problematiky a koeficientů při výpočtu daně v tisku se podle starosty
novináři dopouštějí uveřejňování polopravd. „My jsme Veřejnou připomínkou získali zpětnou vazbu,`` řekl starosta s tím,
že si nechali udělat právní, obsahový i dopadový rozbor svého rozhodnutí. „Právně je vše v pořádku a obsahově také.
Daň dopadá vždy různě, na velmi majetné i nemajetné. Dopad je ostrý,`` vysvětlil Tulpa.

Právě velké rozdíly jej trochu zviklaly. „Třeba dva důchodci, kteří zůstali sami v celém domě,`` uvedl příklad Tulpa.
Lidí v podobné situaci je podle starosty v Jablonci dva tisíce. Od listopadového rozhodnutí na zastupitelstvu
diskutoval o tomto tématu s řadou občanů. „Většinou byli slušní a já jejich postoj chápu,`` dodal.

Před dvěma lety jednání o úpravě daně odložili

O úpravě daně z nemovitosti měli jablonečtí zastupitelé jednat už před dvěma lety, tehdy ji odložili. „V současné době
jsme ale zřejmě nevzali tak důsledně do úvahy, o kolik procent se proti loňskému roku zvýšila na Jablonecku nezaměstnanost,``
připustil unáhlenost Tulpa. Ze zhruba osmi procent nezaměstnaných po krachu bižuterního gigantu JABLONEX GROUP
se rázem Jablonecko přehouplo v počtu lidí bez práce nad hranici deseti procent.

Koalice se bude na čtvrteční jednání zastupitelstva připravovat společně ještě v pondělí. V žádném případě nelze očekávat
podle vyjádření některých z nich, že se shodnou na výstupu a budou hlasovat jako jeden muž.

„Současně nastavení daně řeší řadu problémů a její zvýšení není tak dramatické,`` soudí starosta Tulpa.
Svůj krok konzultovali i s Finančním úřadem a Okresní hospodářskou komorou. „Jsem na vážkách,
ale šedesáti procenty svého rozhodnutí se přikláním k zachování zvýšené daně z nemovitosti,`` uzavřel Tulpa.

Ve čtvrtek diskutují kolem poledne

Podle vyjádření radnice se Veřejná připomínka dostane k projednávání na zastupitelstvu kolem poledne.
V době páteční uzávěrky už bylo na Veřejné připomínce připojeno 37 právních osob a 522 lidí z Jablonce.

Článek si můžete přečíst a vstoupit do diskuze   http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/jablonecti-zastupitele-a-radni-jsou-na-vazkach.html

 

 

   

  Jablonec zvýšil daň z nemovitostí, lidé budou platit čtyřnásobek

  Uveřejněno: 21.11.2009| Autor: Zdroj: ČTK

  Jablonec nad Nisou - Lidé v Jablonci zaplatí příští rok až čtyřikrát vyšší daň z nemovitostí než letos. Na dvojnásobek zvedá daň takzvaný Janotův úsporný balíček, ještě další zvýšení schválili zastupitelé města. Opatření má přinést do napjatého rozpočtu města navíc 28 milionů korun, řekl místostarosta Lukáš Pleticha.
  "Zákon nám umožňuje zvýšit daň až pětinásobně, tím bychom získali 91 milionů korun. To by už bylo pro lidi ale neúnosné," poznamenal. Nejvíce se podle něj zdraží daň za zastavěnou plochu, méně budou lidé platit za pozemky. U běžného bytu v panelákovém domě tak bude daň až čtyřikrát vyšší než letos. Místo 330 korun zaplatí lidé 1300 korun, za garáž pak namísto 190 korun téměř 800. Majitel patrového domu s garáží a pozemkem téměř 900 metrů bude potřebovat na úhradu daně 3842 korun, letos mu stačilo 1179 Kč.
  Navýšení daně vysvětluje radnice tím, že vlivem krize klesají příjmy města. Jejich propad vůči schválenému rozpočtu dosáhl letos 100 milionů korun. Město kvůli tomu muselo provést škrty výdajů 90 milionů korun a 80 milionů převedlo do rozpočtu ze správy aktiv. Navíc Jablonec zatěžují úvěry z minulých let. Před třemi lety činily 349 milionů a dnes dosahují asi 250 milionů korun. "Nezbývá, než zvýšit příjmy, a neobejdeme se ani bez dalšího dlouhodobého úvěru," doplnila zastupitelka Soňa Paukrtová.
  Občané nebudou mít podle Pletichy se zvýšením daně žádné povinnosti. Od finančního úřadu dostanou, stejně jako v minulých letech, složenku s předepsanou navýšenou daní. "Výtěžnost daně z nemovitosti je vysoká, úřad ji nemusí vymáhat," poznamenal místostarosta s tím, že dosud mělo město z daní z nemovitostí asi 14 milionů korun a po zdražení vybere o 28 milionů více. Na některé nemovitosti se Janotův balíček nevztahuje.
  Ostatní města v Libereckém kraji zatím podobné opatření nepřijala, buďto zdražení zamítla nebo o tom uvažují. V Liberci bude listopadové zastupitelstvo jednat o zrušení místního koeficientu, který by daň zvýšil. Důvodem jsou obavy, že by některým lidem prý mohly na daně chybět peníze.
  Města dostala v roce 2008 možnost zvýšit vlastním rozhodnutím daň z nemovitostí od roku 2009 až na pětinásobek. V Libereckém kraji toho využila zhruba polovina z 39 měst, vesměs zvolila koeficient dvě. Teď ale radnice na většině míst chtějí koeficient zase zrušit. V Semilech již městské zastupitelstvo místní koeficient 2 pro příští rok zrušilo.
  Plošné zvýšení daně z nemovitostí souvisí s takzvaným úsporným balíčkem ministra financí Eduarda Janoty, díky němuž by schodek státního rozpočtu neměl v příštím roce přesáhnout 165 miliard korun.

 


  Jablonec zvýšil daň z nemovitostí, lidé budou platit čtyřnásobek

  Uveřejněno: 21.11.2009| Autor: Zdroj: ČTK

  Jablonec nad Nisou - Lidé v Jablonci zaplatí příští rok až čtyřikrát vyšší daň z nemovitostí než letos. Na dvojnásobek zvedá daň takzvaný Janotův úsporný balíček, ještě další zvýšení schválili zastupitelé města. Opatření má přinést do napjatého rozpočtu města navíc 28 milionů korun, řekl místostarosta Lukáš Pleticha.
  "Zákon nám umožňuje zvýšit daň až pětinásobně, tím bychom získali 91 milionů korun. To by už bylo pro lidi ale neúnosné," poznamenal. Nejvíce se podle něj zdraží daň za zastavěnou plochu, méně budou lidé platit za pozemky. U běžného bytu v panelákovém domě tak bude daň až čtyřikrát vyšší než letos. Místo 330 korun zaplatí lidé 1300 korun, za garáž pak namísto 190 korun téměř 800. Majitel patrového domu s garáží a pozemkem téměř 900 metrů bude potřebovat na úhradu daně 3842 korun, letos mu stačilo 1179 Kč.
  Navýšení daně vysvětluje radnice tím, že vlivem krize klesají příjmy města. Jejich propad vůči schválenému rozpočtu dosáhl letos 100 milionů korun. Město kvůli tomu muselo provést škrty výdajů 90 milionů korun a 80 milionů převedlo do rozpočtu ze správy aktiv. Navíc Jablonec zatěžují úvěry z minulých let. Před třemi lety činily 349 milionů a dnes dosahují asi 250 milionů korun. "Nezbývá, než zvýšit příjmy, a neobejdeme se ani bez dalšího dlouhodobého úvěru," doplnila zastupitelka Soňa Paukrtová.
  Občané nebudou mít podle Pletichy se zvýšením daně žádné povinnosti. Od finančního úřadu dostanou, stejně jako v minulých letech, složenku s předepsanou navýšenou daní. "Výtěžnost daně z nemovitosti je vysoká, úřad ji nemusí vymáhat," poznamenal místostarosta s tím, že dosud mělo město z daní z nemovitostí asi 14 milionů korun a po zdražení vybere o 28 milionů více. Na některé nemovitosti se Janotův balíček nevztahuje.
  Ostatní města v Libereckém kraji zatím podobné opatření nepřijala, buďto zdražení zamítla nebo o tom uvažují. V Liberci bude listopadové zastupitelstvo jednat o zrušení místního koeficientu, který by daň zvýšil. Důvodem jsou obavy, že by některým lidem prý mohly na daně chybět peníze.
  Města dostala v roce 2008 možnost zvýšit vlastním rozhodnutím daň z nemovitostí od roku 2009 až na pětinásobek. V Libereckém kraji toho využila zhruba polovina z 39 měst, vesměs zvolila koeficient dvě. Teď ale radnice na většině míst chtějí koeficient zase zrušit. V Semilech již městské zastupitelstvo místní koeficient 2 pro příští rok zrušilo.
  Plošné zvýšení daně z nemovitostí souvisí s takzvaným úsporným balíčkem ministra financí Eduarda Janoty, díky němuž by schodek státního rozpočtu neměl v příštím roce přesáhnout 165 miliard korun.
   

 

NAPIŠTE SVÝM RADNÍM A ZASTUPITELŮM

Svoje názory na čtyřnásobné zvýšení daně adresujte bezodkladně na radu a zastupitele města Jablonce n.N:
 

JindÄąÂ?ich BerounskÄ?Ëť, velikost: 35.02 KB

Ing. Otakar Kypta, velikost: 36.35 KB

TaĹĽjana NovÄ?Ä?kovÄ?Ä?, velikost: 45.78 KB

e-mail:jindrich.berounsky@seznam.cz
Jindřich Berounský
e-mail: jindrich.berounsky@seznam.cz
tel.: 724 255 200

e-mail:kypta@mestojablonec.cz
Ing. Otakar Kypta
e-mail: kypta@mestojablonec.cz
tel.: 483 357 161

e-mail:tatjana.novakova@centrum.cz
Taťjana Nováková
e-mail: tatjana.novakova@centrum.cz
tel.: 739 071 164

JUDr. LukÄ?Ä?ÄąÄ? Pleticha, velikost: 35.71 KB

Pavel Ĺ ourek, velikost: 34.25 KB

Mgr. Petr Tulpa, velikost: 7.65 KB

e-mail:pleticha@mestojablonec.cz
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta
e-mail: pleticha@mestojablonec.cz
tel.: 483 357 150

nar. 1952
tel.: 483 320 584
Pavel Šourek
e-mail: neuvádí...
tel.: 483 320 584

starosta
e-mail:tulpa@mestojablonec.cz
Mgr. Petr Tulpa
starosta
e-mail: tulpa@mestojablonec.cz
tel.: 483 357 321

Petr Vobo�il, velikost: 21.53 KB

VÄ?Ä?clav VostÄąÂ?Ä?Ä?k, velikost: 35.46 KB

Mgr. Pavel Žur, velikost: 35.99 KB

e-mail:voboril@mestojablonec.cz
Petr Vobořil
místostarosta
e-mail: voboril@mestojablonec.cz
tel.: 483 357 421

Václav Vostřák
e-mail: neuvádí ...
tel.: neuvádí ...

Mgr. Pavel Žur
e-mail: neuvádí...
tel.: neuvádí...
 

Za aktuálnost uvedených informací odpovídají zastupitelé.

Ivo BartonĂ?Â?k, velikost: 37.93 KB

Ing. Petr Beitl, velikost: 35.17 KB

JindÄąÂ?ich BerounskÄ?Ëť, velikost: 35.02 KB

Ivo Bartoněk
e-mail:bartonek@astrasro.cz
tel.: 602 419 368

Ing. Petr Beitl
e-mail:beitl@jested.cz
tel.: 603 154 177

Jindřich Berounský
e-mail:jindrich.berounsky@seznam.cz
tel.: 724 255 200

BoĹžena CaklovÄ?Ä?, velikost: 35.35 KB

RNDr. JiÄąÂ?Ä?­ Ă?ÂŚeÄąÂ?ovskÄ?Ëť, velikost: 33.8 KB

Ing. VÄ?Ä?clav Ă?ÂŚÄ?­Ĺžek, velikost: 37.18 KB

Božena Caklová
e-mail:bocakl@seznam.cz
tel.: 483 710 645

RNDr. Jiří Čeřovský
e-mail:
tel.:

Ing. Václav Čížek
e-mail:cizek.vaclav@tiscali.cz
tel.:

Ing. Karel DlouhÄ?Ëť, velikost: 35.75 KB

MUDr. Pavel Fastr, velikost: 7.56 KB

PhDr. Jaroslava FojtÄ?­kovÄ?Ä?, velikost: 21.55 KB

Ing. Karel Dlouhý
e-mail:dlouhy@pentaq.cz
tel.: 602 420 787

MUDr. Pavel Fastr
e-mail:pavel.fastr@seznam.cz
tel.: 483 320 883

PhDr. Jaroslava Fojtíková
e-mail:fojtikova@gmail.com
tel.:

MUDr. Ĺ tĂ?Â?pÄ?Ä?n Gall, velikost: 34.45 KB

Eva GregovÄ?Ä?, velikost: 2.38 KB

Bc. Jana HamplovÄ?Ä?, velikost: 6.31 KB

MUDr. Štěpán Gall
e-mail:
tel.:
483 313 505

Eva Gregová
e-mail:gregova@nemjbc.cz
tel.: 483 345 382

Bc. Jana Hamplová
e-mail:j.hamplova@volny.cz
tel.: 603 701 216

MUDr. Ivo JÄ?Ĺ?rg, velikost: 7.96 KB

MUDr. Alexandra JÄ?Ĺ?rgovÄ?Ä?, velikost: 21.68 KB

Mgr. Petr KarÄ?Ä?sek, velikost: 36.06 KB

MUDr. Ivo Jörg
e-mail:jorgi@seznam.cz
tel.: 483 345 200

MUDr. Alexandra Jörgová
e-mail:a.jorgova@seznam.cz
tel.: 483 314 686

Mgr. Petr Karásek
e-mail:
tel.:

Ing. Otakar Kypta, velikost: 36.35 KB

Mgr. Soňa PaukrtovÄ?Ä?, velikost: 25.64 KB

Miroslav Pelta, velikost: 35.85 KB

Ing. Otakar Kypta
e-mail:kypta@mestojablonec.cz
tel.: 483 357 161

Mgr. Soňa Paukrtová
e-mail:paukrtovas@senat.cz
tel.: 483 312 784

Miroslav Pelta
e-mail:
tel.:

Ing. FrantiÄąÄ?ek PeÄąÄ?ek, velikost: 35.02 KB

MUDr. Marek Řeho�, velikost: 6.5 KB

Ing. AntonÄ?­n SchÄ?¤fer, velikost: 34.34 KB

Ing. František Pešek
e-mail:grape@volny.cz
tel.: 602 448 114

MUDr. Marek Řehoř
e-mail:marek.rehor@centrum.cz
tel.: 483 345 540

Ing. Antonín Schäfer
e-mail:sch.ant@cbox.cz
tel.: 483 318 936

Ing. TomÄ?Ä?ÄąÄ? Suda, velikost: 17.99 KB

Pavel Ĺ ourek, velikost: 34.25 KB

Mgr. FrantiÄąÄ?ek Ĺ potÄ?Ä?k, velikost: 39.78 KB

Ing. Tomáš Suda
e-mail:sudat@chello.cz
tel.: 603 872 024

Pavel Šourek
e-mail:
tel.:
483 320 584

Mgr. František Špoták
e-mail:feri.spotak@seznam.cz
tel.: 483 311 671


Články:

 


  Daň z nemovitosti se příští rok v některých městech prodraží


  http://www.ct24.cz/ekonomika/74033-dan-z-nemovitosti-se-pristi-rok-v-nekterych-mestech-prodrazi/

  vloženo: 30. 11. 2009 19:29, autor: ČT24
  aktualizováno: 1. 12. 2009 10:11
  Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou

  Až čtyřikrát víc než letos zaplatí lidé v Jablonci na dani z nemovitosti. Město jako jedno z mála v Libereckém kraji sáhlo po zvýšení daně, jak to umožnil stát. Místo stokorun tak lidé zaplatí tisíce, firmy dokonce desítky tisíc korun. Místním podnikatelům se zdá čtyřnásobné zvýšení daně neúměrné. Padesát z nich podepsalo petici za její snížení. Podobná situace panuje také v jihočeském Temelíně. Tam by měla daň vyrůst dokonce na desetinásobek.

  Města letos poprvé dostala možnost zvýšit vlastním rozhodnutím daň z nemovitosti o takzvaný místní koeficient. Na Liberecku této možnosti většina z nich využila už pro letošek. Jablonec se rozhodl zvýšit daň až na příští rok, časově se tak ale sejde s plošným zvýšeným daně, které zavádí úsporný balíček ministra financí Eduarda Janoty.

  Sazby daně se u jednotlivých typů nemovitostí na Jablonecku různí. Majitel běžného panelákového bytu zaplatí místo letošních 330 korun v příštím roce 1300, pokud má garáž tak místo 190 korun dokonce dalších 800 korun.

  Do městského rozpočtu by mělo zvýšení daní přinést navíc 28 milionů korun, tedy třikrát víc než letos. Jablonec je zatížen dluhy a peníze potřebuje, přesto se podle zastupitelky Soni Paukrtové neobejde bez dalšího dlouhodobého úvěru.

  Nezvyšujte daně, šetřete, vzkazuje opozice

  Zvýšení daně z nemovitosti kritizuje opozice. Nelíbí se jí, že město se jím snaží záplatovat díry v rozpočtu. Jablonec totiž navzdory krizi plánoval rekordní příjmy. Ze zhruba 1,5 miliardy mu ale chybí sto milionů. Místo zvyšování daní navrhuje opozice úsporná opatření. To preferují i soukromníci. "Jestliže někde chybí peníze, musíme v první řadě šetřit. Zvyšování daní je velice neuvážený krok," míní jablonecký podnikatel Jaromír Schubert. Podnikatelé proto žádají radnici, aby zvýšení daní přehodnotila na příští schůzi zastupitelstva.

  Narozdíl od Jablonce se obyvatelé většiny okolních měst zvyšování daní bát nemusí. Ministerstvem zvýšenou základní sazbu totiž města jako Semily nebo Liberec vykompenzují zrušením svého koeficientu. V kraji ojedinělé řešení zvolila Česká Lípa. Daň z nemovitosti zde sice vzroste na dvojnásobek, město to ale vykompenzuje zrušením poplatku za svoz odpadu.
   

 

 

  Velká města na Zlínsku daň z nemovitosti nezvednou

  Autor: ČTK 30.11.

  Velká města ve Zlínském kraji nebudou v následujícím roce zvyšovat místní koeficient daně z nemovitosti. Samosprávy o tom mohly rozhodnout do dnešního dne. Některé o tom sice uvažovaly, vzhledem k finanční krizi a dalšímu zatížení obyvatel jej ale nakonec neschválily. Navíc takzvaný Janotův úsporný balíček navýšil v celé zemi základní daňové sazby dvojnásobně.

  Snad největší diskuse okolo daně z nemovitosti, respektive okolo výše místního koeficientu se v uplynulých měsících rozpoutala v Kroměříži. Radnice schválila vyhlášku, podle níž město zvýšilo daň z nemovitosti trojnásobně. S rozhodnutím však Kroměřížané nesouhlasili a zastupitelé museli projednávat petici proti navýšení daně, kterou podepsalo 872 občanů. Vedení města se tehdy rozhodlo daň nesnižovat kvůli situaci vyplývající z hospodářské krize. Na konci listopadu však nakonec vyhlášku Kroměříž zrušila. Město tak reagovalo na takzvaný Janotův úsporný balíček, který navýšil základní daňovou sazbu dvojnásobně. Jejich další násobení místním koeficientem by podle zastupitelů zatížilo kapsy občanů až příliš.

  Stejného názoru jsou i další představitelé velkých měst. Dvojnásobné navýšení základního koeficientu vítají, místní koeficienty ale zvyšovat nebudou, aby obyvatele příliš finančně nezatěžovali. Daň je stoprocentním příjmem samospráv.

  "Na dani z nemovitosti nyní vybereme asi pět milionů, v případě dvojnásobku by to letošní daňový propad pokrylo asi z 20 procent," řekla mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. Zvýšení místního koeficientu finanční výbor prý projednával několikrát, nikdy jej však neschválil. Stejně se rozhodli i představitelé Valašského Meziříčí, Uherského Hradiště a Zlína. "Projednávali jsme to na radě, ale rozhodli jsme se obyvatele dále finančně nezatěžovat," uvedl náměstek zlínské primátorky Miroslav Hladík.
   

 

   

  Pojizeří  - Všichni měli platit hodně. Tak by se dal lakonicky shrnout dopad Janotova balíčku, který měl od příštího roku zvyšovat daň z nemovitosti až o 100%.

  Autor:
  Redakce
  4.12.2009 6:00
   
  Autor: archiv Deníku

  Města a obce se rozhodly dopady tohoto nařízení zmenšit tím, že formou vlastní vyhlášky daň z nemovitosti upraví. V Turnově a Semilech, dvou největších městech Pojizeří, na to šli z opačných konců. Zatímco v Semilech daň ponechali na letošní výši, v Turnově daň zvedli o 40%. V obou případech budou ale lidé platit méně, než kolik by po balíčku ministra Janoty platit měli.
  Až na podnikatele zaplatí stejně
  „Cílem vedení města bylo pokud možno zachovat zatížení daní z nemovitostí na úrovni roku 2009. Zastupi­telstvo města tedy 12. listopadu schválilo zrušení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Současně pro rok 2010 stanovilo koeficient 1,5 pro stavby určené k podnikání, a na koeficient 1 pro všechny ostatní. Tím, že bude zrušen místní koeficient, bude daň zachována v současné výši,`` uvedl Josef Haas, právník města Semily.
  Podle vedoucí finančního odboru Jany Radějové si připlatí pouze lidé, kteří vlastní nemovitost určenou k podnikání. Daňové příjmy města se ale přesto nezvýší, neboť majitelé rodinných domů a bytů, kterým daň neklesne ani se nezvýší, jsou v Semilech ve většině.
  Turnov zvedá na 1,5násobek
  Ke snížení dopadu Janotova balíčku dochází od ledna 2010 i v Turnově. Zde však úlevy občanům nebudou tak markantní jako v Semilech. Zastupitelé schválili úpravu městské vyhlášky, která zvyšuje daň z nemovitosti, nikoliv ovšem na dvojnásobek, ale 1,5 násobek.
  „Upravili jsme daň, aby byla nižší pro občany, majitele bytů a domů. V roce 2008 zaplatili za obytný dům 200 Kč, letos to bylo 400 Kč, v příštím roce to bude 560 Kč. Kdybychom daň neupravili, daň by byla 800 Kč,`` vysvětlila starostka města Hana Maierová. Průměrný dům podle ní nově zaplatí daň 560 korun.
  V praxi to znamená, že majitelé bytů a rodinných domů zaplatí od ledna o 40% vyšší daň z nemovitosti, než letos. Nejhůře na tom opět budou podnikatelé. Těm Janotův balíček zvyšoval daň o 100%, toto navýšení městská vyhláška neupravila, takže od ledna 2010 si osoby podnikající v Turnově připlatí dvojnásobek. Do městské pokladny Turnova to podle místostarosty Jaromíra Pekaře přinese 20 milionů.
   

  V Jablonci přestřelili

  Možnost hýbat pomocí vyhlášky s daní z nemovitosti si užili v Jablonci nad Nisou, kde zvedli koeficient na 2, daň se tedy zvyšuje čtyřikrát. Zvednout daň přitom horské město mohlo až pětinásobně. Kdo platil ročně tisícovku, od ledna musí do peněženky sáhnout pro tisíce čtyři. Město si tak do kasy připočte za rok o necelých 30 milionů více. Jablonec je ale extrém, většina měst daň zvýšila jen nepatrně, například v Liberci ji ponechali – stejně jako v Semilech – na stejné výši. V České Lípě na to šli mazaně. Zvýšili daň z nemovitosti, ale lidem odpustili pro příští rok poplatky za odpad.

  Tomáš Lánský

 

 

 

 

 

  V Jablonci se příští rok čtyřnásobně zvedne daň z nemovitosti

  Radana Schaeferová  24.11.2009 16:08

  http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/662061

  Daň vzrostla v rámci takzvaného Janotova balíčku už ze zákona a další navýšení můžou ještě provést města a obce. Jablonec nad Nisou zvolil koeficient 2, to znamená, že daň stanovenou státem ještě vynásobí dvěma. Majitel průměrného rodinného domku se zahradou a garáží tak v Jablonci zaplatí příští rok o 2 a půl tisíce korun víc než letos. Díky zvýšení město získá 28 milionů korun, které chce použít na opravy chodníků, silnic nebo vybudování kanalizace.

   

 

 

 

 

  V Jablonci lidé na dani z nemovitosti zaplatí příští rok několikanásobně více

  http://www.r1genus.cz/clanky/jablonecko-5/v-jablonci-lide-na-dani-z-nemovitosti-zaplati-pristi-rok-nekolikanasobne-vi ce-7000/

  Sobota, 21. listopad, 2009
  Autor: administrator
  Zdroj: čtk

  Jablonec nad Nisou - Lidé i podnikatelé v Jablonci nad Nisou zaplatí v příštím roce na dani z nemovitosti zhruba několikanásobně více než letos. Jablonecká radnice by díky tomu měla vybrat o 28 milionů korun více, řekla mluvčí radnice Jana Fričová. Letos radnice vybere asi 14 milionů korun.
  Od příštího roku se totiž díky Janotově balíčku plošně zvedne daň z nemovitosti zhruba na dvojnásobek, v Jablonci se navíc rozhodli zvýšit místní koeficient na hodnotu 2.

  "Zákon nám umožňuje zvýšit daň až pětinásobně, tím bychom získali 91 milionů korun. To by už bylo pro lidi ale neúnosné," poznamenal místostarosta Lukáš Pleticha. Nejvíce se podle něj zdraží daň za zastavěnou plochu, méně budou lidé platit za pozemky. U běžného bytu v panelákovém domě tak bude daň až čtyřikrát vyšší než letos. Místo 330 korun zaplatí lidé 1300 korun, za garáž pak namísto 190 korun téměř 800. Majitel patrového domu s garáží a pozemkem téměř 900 metrů bude potřebovat na úhradu daně 3842 korun, letos mu stačilo 1179 Kč.

  Nejvíce zdražení pocítí lidé v Proseči nad Nisou, kde dosud měli zvýhodněný koeficient kvůli dopadům očekávané výstavby. Nyní zde bude platit stejně  jako v ostatních částech města. „Developerské projekty jsou teprve ve fázi příprav, a proto jejich realizace nezhoršují podmínky v této části města," řekla Fričová.

  Navýšení daně vysvětluje radnice tím, že vlivem krize klesají příjmy města. Jejich propad vůči schválenému rozpočtu dosáhl letos 100 milionů korun. Město kvůli tomu muselo provést škrty výdajů 90 milionů korun a 80 milionů převedlo do rozpočtu ze správy aktiv. Navíc Jablonec zatěžují úvěry z minulých let. Před třemi lety činily 349 milionů a dnes dosahují asi 250 milionů korun. "Nezbývá, než zvýšit příjmy, a neobejdeme se ani bez dalšího dlouhodobého úvěru," doplnila zastupitelka Soňa Paukrtová.

  Ostatní města v Libereckém kraji zatím podobné opatření nepřijala, buďto zdražení zamítla nebo o tom uvažují. V Liberci bude listopadové zastupitelstvo jednat o zrušení místního koeficientu, který by daň zvýšil. Důvodem jsou obavy, že by některým lidem prý mohly na daně chybět peníze. O zrušení místního koeficientu rozhodli v Semilech, v České lípě ho sice nechají, lidé ale nebudou platit za likvidaci odpadů

  Města dostala v roce 2008 možnost zvýšit vlastním rozhodnutím daň z nemovitostí od roku 2009 až na pětinásobek. V Libereckém kraji toho využila zhruba polovina z 39 měst, vesměs zvolila koeficient dvě. Teď ale radnice na většině míst chtějí koeficient zase zrušit. V Semilech již městské zastupitelstvo místní koeficient 2 pro příští rok zrušilo.

  Plošné zvýšení daně z nemovitostí souvisí s takzvaným úsporným balíčkem ministra financí Eduarda Janoty, díky němuž by schodek státního rozpočtu neměl v příštím roce přesáhnout 165 miliard korun.
  Města čachrují s daněmi z nemovitostí, lidé tím i ušetří
   

 


  Vyzývají radu a zastupitele: Daň zmírněte

  Autor:
  Lenka Střihavková

  Jablonec n. N. - Lidé využili zákonnou možnost, jak oslovit radu a zastupitele města. V Jablonci podepisují poprvé v historii veřejnou připomínku občanů.

  Za trestání lidí, kteří se o své bydlení postarali sami, považují někteří majitelé bytů a domů rozhodnutí jabloneckých zastupitelů o navýšení daně z nemovitosti na čtyřnásobek. Ti, kdož nesouhlasí, mohou svůj podpis připojit pod Výzvu radě a zastupitelům města Jablonce nad Nisou.

  „Na dva mladší lidi s listinou jsem narazila před budovou Finančního úřadu v Podhorské. Ráda jsem podpis připojila. Nesouhlasím s takovým skokovým navýšením,`` uvedla žena, jejíž jméno redakce zná.

  Lidé, byť by rádi svůj podpis připojili, nevědí, kde podpisové archy hledat. „Jsou k dispozici u nás ve firmě pod Baťou na Mírovém náměstí každému k dispozici,`` uvedl Jaromír Schubert.

  Výzva je postavena na základě Institutu veřejných připomínek občanů a firem, jehož nutnost před komunálními volbami deklarovalo uskupení Domov nad Nisou vedené senátorkou a zastupitelkou Soňou Paukrtovou.

  „Jen jsme využili to, co bylo součástí volebního programu,`` dodal Schubert.

  Pokud se totiž pod výzvu podepíše tři sta občanů nebo dvacet firem, musí se rada města a zastupitelé jejich podnětem zabývat. „V období ekonomické recese, kdy výrazně klesají výnosy z nájmů a roste počet nezaměstnaných je masivní zvýšení daně na čtyřnásobek naprosto nesystémovým krokem, namířený proti občanům, podnikatelům a firmám, kteří v Jablonci nad Nisou vlastní nemovitosti, tedy byty, domy a pozemky. Z politického hlediska se nepochybně jedná o špatné rozhodnutí,`` konstatuje se ve výzvě.

  Podle Schuberta nejde vůbec tak o podnikatele, ale především majitele rodinných domků, bytových domů, ale i garáží a pozemků (mimo zemědělské půdy, rybníků, chmelnic a vinic). Proto se připojuje k výzvě ke snížení místního koeficientu, aby zvýšení daně od roku 2010 bylo maximálně dvojnásobné, tak jak tuto situaci řeší nyní město Liberec a řada dalších měst a obcí.

  „Ti lidé si vyřešili bydlení, často si vzali hypotéky, své domy rekonstruují a zkrášlují. Hledat chybějící peníze do rozpočtu zvýšením daně z nemovitosti není správné. Měly by se spíše snížit výdaje,`` míní Schubert.

  Podobného názoru je například i Petr Poborský, bývalý radní a zastupitel: „Rozhodnutí je špatné, skutečně není v duchu proklamace Jablonec přátelský k rodině.`` Klade si otázku, kam takovými rozhodnutími namířenými proti řadovým občanům chtějí radní a zastupitelé město dovést. „Aby Jablonec neudělal krach dříve než celá republika,`` dodal.

  Výzvu již podepsalo více než dvacet právnických osob, tedy firem se sídlem v Jablonci a stejné množství právnických osob, které ve městě vlastní nemovitosti, ačkoliv nemají sídlo v Jablonci.

  „Tyto firmy se ale bohužel nemohou dle stávajících regulí započítávat do oprávněných vztahů k účasti ve veřejné připomínce,`` poznamenal Schubert. Dále výzvu podepsalo již několik desítek občanů. Institut Veřejné připomínky bude v Jablonci uplatněn vůbec poprvé v historii.

  První archy s výzvou převzali na radnici již v pátek, další nové budou postupně z místa podpisu předávat. Veřejnou připomínku, která splňuje veškeré náležitosti, budou zastupitelé projednávat 17. prosince.

  „Vyzývám Jablonečany, kteří nesouhlasí se čtyřnásobným zvýšením daně z nemovitosti, aby na projednávání také přišli,`` dodal Jaromír Schubert.

.........................................................................................

Tento a  další články si můžete přečíst v Jabloneckém deníku.
Můžete vyjádřit svůj názor a vstoupit do diskuse
http://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/vyzyvaji-radu-a-zastupitele-dan-zmirnete20091204.html

 

Proč by se měla zvedat daň z nemovitosti? Každá nemovitost je postavena, nebo zakoupena a následně majitelem udržována z už často několikrát zdaněných peněz. Města se ráda nemovitostí zbavovala a rozprodávala je, protože údržba byla drahá. Nyní chtějí prostředky na uhrazení dluhů po svém špatném hospodaření hodit na nové majitele.  Už v době hospodářského růstu radní nesmyslně rozhazovali. Místo přebytkových rozpočtů a rozumných investic nadělali stamiliónové dluhy. Proč by měl být občan vysokou daní z nemovitosti demotivován vytvářet hodnoty?   Odrazovat stavět, kupovat a udržovat nemovitosti nesmyslným zdaňováním již zdaněného je naopak krok k chudnutí měst.  MÚ by měl naopak majitelům, kteří domy udržují vycházet vstříc. Daň z nemovitostí je pro zastupitele a stát lákavá, protože majitel se zdá být snadnou obětí.  Zvyšování daní z nemovitostí je společensky demotivující a nezdravé jednání.

Je možné přistupovat k vlastnictví nemovitostí stejně jako ke kouření a konzumaci alkoholu? Zatížit rozpočty těch, kdo vydávají své prostředky na údržbu nemovitostí zvýšním daně kdykoli by se měl stát či obec zodpovídat za své schodkové hospodaření?

HOF

 

Dotazy, připomínky, novinky a aktualní informace posílejte na  obcane-jablonce

 

 

Aktuální informace najdete na :
http://obcane-jablonce.sweb.cz/

 

 

 

 

 

 

 

CZIN.eu